puya
03 آذر 1401 - 14:22

شیرین کاری برای خدا بی جواب نخواهد ماند

حجت الاسلام عالی گفت: انسان باید در شرایط دشوار، نزد خداوند شیرین کاری کند تا به مقام عالی برسد.

حجت الاسلام مسعود عالی، کارشناس و سخنران مذهبی، درمورد اهمیت بندگی کردن در شرایط دشوار بیان کرد: آدم تا یک شیرین کاری در راه بندگی یا یک هنری از خودش نشان ندهد خداوند، چیز‌های ناب را به او نمی‌دهد و این که همه چیز فراهم شود و آدم بخواهد بندگی کند، خوب است، ولی هنر نیست.

بندگیکردنراه بندگیاین سخنران مذهبی گفت: این که در زمستان، وسایل گرمایشی فراهم باشد و یا فرد در تابستان، زیر کولر نشسته و یا ثروت و همه چیز برای او فراهم باشد و در آن جا بخواهد بندگی کند، خوب است، ولی هنر نیست.

حجت الاسلام عالی تأکید کرد: هنر این است که در سختی‌ها و مشکلات و در جا‌هایی که باید از خود، جنمی نشان داد، آدم نزد پروردگار مهربان، یک شیرین کاری نشان دهد. زیرا آن وقت است که به آدم چیز‌های ناب می‌دهند.

پروردگار مهرباناین سخنران مذهبی افزود: خیلی از افرادی امثال طیب ها، رسول ترک‌ها و... که افراد لات بوده و سابقه دینی نداشته اند و خداوند به صورت جهشی، آن‌ها را به مقاماتی رسانده اند به خاطر این بوده است که دمددرِ خانه خداوند متعال، شیرین کاری انجام داده اند و در مرام لاتی گری شان، از خود، هنری را به نمایش گذاشته اند.

رسول ترک‌باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریقرآن و عترت

شناسه خبر: 877658